zaakvoerder: Philip Pattyn

Henri Jasparlaan 156 8434 Westende

059/411010

                 Philip Pattyn - info@immopadiva.be

0475/412446

 

Bankgarantie

Sluitende bankgaranties bij aankoop 'op plan' van een appartement zijn voor u als koper van zéér groot belang. Elk project van Padiva valt onder de strenge wet op nieuwbouw, beter gekend als 'de wet Breyne'.

 

Deze wet geeft u als koper sluitende garanties op de afwerking en de oplevering van uw appartement. Voor Padiva staat BNP Paribas hoofdelijk borg om de sommen te betalen die nodig zijn voor de volledige voltooiing (100%) van elk project dat door Padiva niet zou kunnen worden voltooid. Deze vorm van garantie biedt de koper de grootste zekerheid omdat een bank zich hoofdelijk borg stelt met de projectontwikkelaar tot de afwerking (oplevering) van het aangekochte appartement, conform de voorwaarden van de verkoopsovereenkomst en het lastenboek.

 

Duidelijke afspraken, een solide bankwaarborg en een transparante facturatie vormen de basis voor een succesvolle en duurzame investering.

Verwervingskosten, aankoopkosten of notariskosten

Elke aankoop geeft aanleiding tot verwervingskosten die bij het verlijden van de akte dienen te worden betaald.

 

Nieuwbouw

volgt het BTW-regime

De prijs van het pand dient te worden opgesplitst in twee delen, nl een grondaandeel en een constructieaandeel

 

    op de waarde van het grondaandeel wordt 10 % registratierechten geheven

    op de prijs van het constructiegedeelte dient 21 % BTW betaald

 

Hierbovenop dient nog gevoegd :

 

    het notarisloon : berekend in schijven op de koopsom

    de aktekosten : forfaitair 625 Euro

    het aandeel in de opmaak van de basisakte : tussen 450 en 700 Euro

    de aansluitingskosten van electriciteit, water, TV, … De kostprijs van de infrastructuren die in het gebouw worden aangebracht

   door de diverse nutsmaatschappijen worden immers doorgefactureerd aan de individuele kopers. Doorgaans beloopt dit bedrag

   tussen 2.000 en 3.000 Euro

 

Herverkoop

volgt het zuiver registratieregime

 

    registratierecht op de koopsom : 10 %

    notarisloon : berekend in schijven over de koopsom

    aktekosten : forfaitair 625 Euro

 

 Uitzonderlijk kan het registratierecht worden herleid tot 5% (klein beschrijf) als de koper binnen de drie jaar na zijn aankoop het pand effectief bewoont en dit gedurende minstens 3 jaar volhoudt. Daarenboven mag de som van het KI van het gekochte pand samen met het KI van alle andere eigendommen in bezit van de koper niet hoger zijn dan 744 Euro.

 

Volgende tabel is vereenvoudigd en geeft afgeronde waarden voor het geheel aan koopkosten.

prijzen in Euro                      Totale koopkosten  normaal beschrijf           Totale koopkosten klein beschrijf

van 50.000 tot 37.250        14,5 %                                                                         9 %

van 37.250 tot 50.000        13,5 %                                                                         5 %

van 50.000 tot 100.000      12,5 %                                                                         8 %

van 100.000 tot 200.000    11,5 %

boven 200.000                      11 %  -

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie

DESIGN BY MD MEDIA