Bankgarantie

Sluitende bankgaranties bij aankoop ‘op plan’ van een appartement zijn voor u als koper van zéér groot belang. Elk project van Padiva valt onder de strenge wet op nieuwbouw, beter gekend als ‘de wet Breyne’.

Deze wet geeft u als koper sluitende garanties op de afwerking en de oplevering van uw appartement. Voor Padiva staat BNP Paribas hoofdelijk borg om de sommen te betalen die nodig zijn voor de volledige voltooiing (100%) van elk project dat door Padiva niet zou kunnen worden voltooid. Deze vorm van garantie biedt de koper de grootste zekerheid omdat een bank zich hoofdelijk borg stelt met de projectontwikkelaar tot de afwerking (oplevering) van het aangekochte appartement, conform de voorwaarden van de verkoopsovereenkomst en het lastenboek.

Duidelijke afspraken, een solide bankwaarborg en een transparante facturatie vormen de basis voor een succesvolle en duurzame investering.

Verwervingskosten, aankoopkosten of notariskosten

Elke aankoop geeft aanleiding tot verwervingskosten die bij het verlijden van de akte dienen te worden betaald.

Nieuwbouw

Volgt het BTW-regime
De prijs van het pand dient te worden opgesplitst in twee delen, nl. een grondaandeel en een constructieaandeel

  • op de waarde van het grondaandeel wordt 10% registratierechten geheven

  • op de prijs van het constructiegedeelte dient 21% BTW betaald te worden

Hierbovenop dient nog gevoegd:

  • het notarisloon: berekend in schijven op de koopsom

  • de aktekosten: forfaitair 625 euro

  • het aandeel in de opmaak van de basisakte : tussen 450 en 700 euro

  • de aansluitingskosten van elektriciteit, water, TV, … De kostprijs van de infrastructuren die in het gebouw worden aangebracht door de diverse nutsmaatschappijen worden immers doorgefactureerd aan de individuele kopers. Doorgaans beloopt dit bedrag tussen 2.000 en 3.000 euro.

Herverkoop

Volgt het zuiver registratieregime

  • Registratierecht op de koopsom: 10%

  • Notarisloon: berekend in schijven op de koopsom

  • Aktekosten: forfaitair 625 euro

Uitzonderlijk kan het registratierecht worden herleid tot 5% (klein beschrijf) als de koper binnen de drie jaar na zijn aankoop het pand effectief bewoont en dit gedurende minstens 3 jaar volhoudt. Daarenboven mag de som van het KI van het gekochte pand samen met het KI van alle andere eigendommen in bezit van de koper niet hoger zijn dan 744 euro.

Volgende tabel is vereenvoudigd en geeft afgeronde waarden voor het geheel aan koopkosten.

Prijzen in euro Koopkosten normaal beschrijf Koopkosten klein beschrijf
5.000 tot 37.250 14,5% 9%
37.250 tot 50.000 13,5% 5%
50.000 tot 100.000 12,5% 8%
100.000 tot 200.000 11,5%  
Boven 200.000 11%  

"Toen ik Philip ontmoette tijdens een eerste bezoek aan het appartement, had ik onmiddellijk vertrouwen in Immo Padiva. Heel correct, duidelijk en oprecht. Het appartement is ook perfect opgeleverd."

Silke Driegelinck

Online marketeer, Kortrijk
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×